Прочетено

Д-р Ваньо Шарков, зам.министър на здравеопазването:

Режем абсудрни доплащания в болниците

 

“Фрапантните нарушения (в частната болница в Търговище, бел. Т. Н.) вече са дадени на главния прокурор. Ще бъдем безкомпромисни! Сред вече установените нарушения имаме извършване на операции заради подкожно образувание на главата, отчетено пред НЗОК като… тумор в мозъка. Лекар, който работи по основен трудов договор в едно ЛЗ, в същото време е отчитал прегледи като специализирана практика в другия край на страната. Пациент пък отваря своето здравно досие и вижда, че е лекуван в болница, в която никога не е стъпвал, и то по времето, когато е бил хоспитализиран в друго ЛЗ.

Целта на Националната здравна карта не е да закриваме ЛЗ, а чрез нея да гарантираме достъп до качествени медицински грижи. Критериите за колко и кои легла ще плаща НЗОК през т. г. се изработват в момента и ще се избегне положение, при което в болницата напр. има само един дежурен лекар, който няма компетенцията по всички специалности, по които се приема в съответното ЛЗ.

Едно от най-важните неща, които направихме е чрез наредбата за основния и допълнителния пакет да се създадат КП за продължително лечение. Това ще гарантира на болните, че няма да бъдат изписвани няколко дни след преживян инфаркт или инсулт, а грижата за тях ще продължи по новите КП. Така част от леглата за активно лечение, определени от областните здравни карти, че са повече, ще се използват за долекуване.

Най-абсурдното доплащане, което категорично ще бъде спряно с промените още в края на м. януари, е задължението на майките да плащат такса “придружител”, докато се лекуват болните им деца. Има малки пациенти, които не могат да се обслужват сами и затова е недопустимо родителят да бъде принуждаван да плаща за присъствието си.

През т. г. НЗОК започва да проучва удовлетвореността на пациентите. Един от въпросите в анкетата е дали са били принуждавани да превеждат дарение. То е доброволен акт и не може да е вид изнудване. Затова когато съгласно наредбата за удовлетвореността бъде установена подобна нередност, Касата има възможност да пристъпи и към прекратяване на договора.

По закон при 3 последователни отрицателни оценки на звеното, и то в кратък период, договорът може да се прекрати. А всеки пациент, който е бил принуждаван да превежда дарение, да се обръща към МЗ, за да се направи проверка от “Медицински одит”.

В. “Труд”/14 ануари

Tags: , ,

Comments are closed.