Д-р Румяна Тодорова беше преизбрана за директор на НЗОК

На 26 юни т.г. на свое заседание Управителният съвет на НЗОК одобри взетото от комисията по избор на директор решение, с което д-р Румяна Тодорова беше преизбрана за директор на НЗОК.
Комисията по провеждане на конкурса, с председател д-р Стоян Стоянов и членове: Калин Славов, Антон Станков, Таня Лилова и д-р Цено Глогов, определи следното крайно класиране: първо място – д-р Румяна Тодорова с обща оценка  отличен 5,50; второ място – Тони Веков с обща оценка мн. добър 5,00; трето място  – д-р Галя Кондева с обща оценка мн. добър 4,75.

Д-р Румяна Тодорова е единственият до момента ръководител на институцията, който завърши успешно докрай досегашния си мандат. Тя е родена в София на 25 юни 1958 г. Завършила е Медицинската академия в София със специалност „Кожни болести и венерология” и Университета „проф. Асен Златаров” в Бургас със специалност „Стопанско управление и здравен мениджмънт”. Преминала е обучителен курс по акредитация на лечебни заведения, както и курс по генерален мениджмънт за административни ръководители от системата на здравеопазването, организиран от Института за стимулиране на икономиката WIFI – Австрия и Европейския мениджмънт център.

Д-р Тодорова работи в системата на НЗОК от февруари 2004 г. Била е зам.-директор на РЗОК – София област и последователно директор на дирекция „Извънболнична медицинска помощ” и на дирекция „Договаряне, методология и контрол на извънболничната помощ” в централното управление на НЗОК. Изпълнявала е длъжността зам.-директор по лекарствата и контрола в институцията. Първият й мандат като директор на касата е от 1 септември 2006 г. Д-р Тодорова владее английски и руски език.

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.