VI Научна конференция на СБАЛО: Новости в онкологията на главата и шията

Това бе темата на традиционно провежданата в Правец, вече шеста поред, Научна конференция, организирана от безусловния лидер в българската онкология СБАЛО. Пред над 250 участници от цялата страна бяха изнесени десетки научни доклада и съобщения – недвусмислено доказателство за научния потенциал на страната ни в тази област.

Конференцията бе открита от директора на СБАЛО д-р Валентин Ангелов

На отделна сесия доклади и съобщения изнесоха и онкологични медицински сестри, които споделиха богатия си опит по грижите за раково болните.

Интелигентният човек винаги пази уважение и спомен за своите учители и често ги споменава.

Затова бе отбелязана 110-годишнината от рождението на първия ректор на ИСУЛ проф. Гоце Тенчов (1906 – 1960), който има несъмнен принос към развитието на българското здравеопазване.

Роден е в Солун. Баща му, д-р Христо Тенчов (1872 г., Кукуш – 1953), интернист, завършил в Сорбоната, 12 години е екзархийски лекар на Солун. Владее 8 езика. През 1913 г. емигрира в София със съпругата и 3-те си дица, където практикува до самата си смърт. Един от тях – Гоце Тенчов, завършва медицина в София (1931); специализира рентгенология и радиология в Германия. Съпругата му д-р Свобода Тенчова също е рентгенолог. Двамата откриват в столицата частен рентгенов кабинет с оборудване на Сименс. От 1944 г. е началник на Рентгеновото отделение при Софийската първостепенна болница. Доцент (1947), професор (1950).

Проф. Гоце Тенчов е един от 4-мата лекари, по чиято инициатива е създаден ИСУЛ (1950), заедно с проф. Бойчо Бойчев (1902 – 1971), акад. Иван Пенчев (1904 – 1974) и акад. Ташо Ташев (1909 – 1997).

Освен че е първият ректор на ИСУЛ, проф. Тенчов основава и ръководи и първите в България катедри по онкология (1950) и по рентгенология (1951). Учител е на стотици рентгенолози и радиолози от цялата страна. Автор и съставител на десетки научни трудове, сред които фундаменталното “Ръководство по онкология” (в 2 тома/1955), “Техника на рентгеновото изследване” (1958), “Томография на костите” (1948) и мн. др.

Организира и провежда Първия конгрес по рентгенология и радиология (1960), няколко дни след който, преуморен, почива едва 54-годишен.

Tags: , , ,

Comments are closed.