Софийска медицина защо няма КП за психично болните?

Новоизбраният ректор на Медицинския Университет – София проф. Вихра Миланова даде пресконференция, в която взеха участие и други нейни колеги от страната. В качеството си на дългогодишен нац. консултант по психиатрия и ръководител на Клиниката по психиатрия към УМБАЛ “Александровска” и Катедрата към МУ – София, проф. Миланова повдигна тревожния въпрос с липсата на нито една КП по психиатрия в НРД, въпреки нееднократните й настоявания.

Каква е причината? Че… липсвали литературни данни относно… ефективността от лечението на психично болните; с други думи – дали след лечението им те се връщали в производството… Още по-цинично звучи “аргументът” на вездесъщата НЗОК: че тя не е убедена дали инвестициите в това лечение имат възвръщаемост в средносрочен план… (Сякаш от НЗОК не знаят, че голяма част от тези хора са трудоустроени.)

Действително, звучи нагло и повече от цинично: но това е в стила на НЗОК: тя гледа на здравеопазването като на производство на обувки или мебели, като на финанси. Всичко в дейността й се свежда до “възвръщаемост”, “регулативни стандарти” и други подобни безумия – а страданието, човешката болка, достойнство и душевност изобщо не са от значение: те нямат никакво измерение и значимост.

Добре, че МЗ изцяло финансира както “Спешна помощ”, така и психиатрията. Но това далеч не е достатъчно. Нужно е включването й и в НРД чрез няколко КП за болнична помощ, която често пъти е продължителна. Да не говорим за тежкия и понякога опасен труд на лекарите и сестрите в тази сфера.

Дейността в психиатрията е дълбоко маргинализирана и неглижирана от държавата и обществото, това е истината. Друго доказателство за подобно горчиво заключение е, че в България не съществува регистър на психичните заболявания и самите психиатри нямат точна представа колко наши сънародници имат психични проблеми и отклонения. Заради липсата на осведоменост и обществено говорене по темата хората с психични проблеми се чувстват изолирани и дори презирани. “Етикетът на психично болен у нас стана стигма, означаваща загуба на статут и дискриминация в обществото”, с горчивина отбеляза проф. Миланова.

Tags: , ,

Comments are closed.