“Властта е пари!”

В началото на престъпната “здравна реформа” първият директор на НЗОК свика общонационално съвещание на директорите на РЗОК в страната. Покани и председателите на РЛК.

И – нито един журналист.

Сборището се проведе в Аулата на Центъра по хигиена.

Разгласих го сред пишещите братя. И, натрапливи както винаги, те се намърдаха в нея…

Семерджиев беше бесен; разбра кой е осведомителят…

Но беше късно; онези вече записваха.

Тогава го видях в истинския му облик. Цели 2 часа изнасяше своята реч, без да чете предварително подготвен текст, без дори да гледа напомнящи бележки. Даде 20-минутна почивка и продължи в същия дух. Не помня дали пи вода. Нещо като наш здравен Фидел Кастро (който е говорил по 5-6 часа без проблем). Същата логорея е гонела и Ал. Стамболийски. Обещанията за светло бъдеще бяха грандиозни. Вече се виждахме с най-високата средна продължителност на живот в Европа, с най-малко болни, с богати лекари. Нещо като комунизъм в здравеопазването. Това си е дарба свише, не всеки го може.

Ръкопляскаха му бурно, угоднически, възхищаваха му се.

Човекът сияше. Всеки творец обича да го хвалят. Независимо дали е на произведения на изкуството или рушител на нещо, градено с десетилетия.

Както и да е. Истината отдавна лъсна пред всички ни.

Но за цял живот запомних едно изречение на новоизлюпения вожд:

“Пазете властта! Властта е пари!”, и преглъщаше жадно…

Това си мисля, като наблюдавам нашата политическа действителност.

Каза я и д-р Константин Тренчев в едно интервю по Канал-3, цитирам го по памет:

“Всички са едни и същи, независимо от имената и политическия им цвят. Властта означава лесен достъп до парите. За себе си…”

Свидетели сме на безсъвестното разграбване на България и прокуждането на децата ни, останали без бъдеще в Родината си.

Алчността е един от 7-те смъртни гряха.

Но тях не ги извършват тези, които са прогонили Господ от душите си.

Ако изобщо ги имат.

Защото там, на мястото Му, са се настанили Парите.

Tags: ,

Comments are closed.