Нека да създадем ФББ!

Уважаеми колеги,

Понастоящем в страната ни са регистрирани редица болнични сдружения: на университетските, районните, общинските и частните (цели 2!) болници. Съществува и още по-стара формация: Асоциация на болниците в България с председател доц. Дора Костадинова, МУ – Варна, с която неотдавна обсъдихме чудесната й идея:

да обединим всички тези сдружения в едно – Федерация на българските болници.

Впрочем, тази идея бе замислена ще преди 10 години, на едно от ранните издания на Варненската лекарска среща, на която издигнахме революционното за времето си предложение: с НЗОК за НРД да преговарят не представители на БЛС, а изпълнителите на клиничните пътеки и на извънболничната помощ. Разбира се, това трябва да стане чрез съответната законова промяна.

Нашето конкретно предложение към председателите на вече 6-те болнични сдружения е: да се обединят в една единна мощна Федерация на българските болници, която да има право да преговаря за следващите НРД с НЗОК. Това учредяване може да стане в Свещеното място на българската медицина с. Славейно, Смолянско, в рамките на Първия Родопски здравен Събор, който ще проведем на 25-26 септември 2009 г.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.