Диалогът между НЗОК и лекарите продължава

Продължават експертните дискусии между оперативното ръководство на Националната здравноосигурителна каса и сдружения на лекари от различни медицински специалности. На 14 октомври т.г. в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса се състоя среща между директора на институцията – д-р Румяна Тодорова, и ръководството на Сдружението на управителите на лечебните заведения в извънболничната медицинска помощ. На срещата бяха обсъдени възможностите за оптимизиране на работа на специалистите от извънболничната медицинска помощ в условията на неподписване на Национален рамков договор за следващата година. Председателят на Сдружението – д-р Иван Наумов (управител на столичния 28-и ДКЦ), увери д-р Тодорова в желанието на специалистите за провеждане на конструктивен диалог с НЗОК в полза на пациентите. Следващата среща ще бъде посветена на обсъждане на предложения на Сдружението за актуализиране на текстове в НРД, които се отнасят до диспансеризацията на пациентите.

Tags: , ,

Comments are closed.