На вниманието на УС на РЛК – Пловдив

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Като ви благодаря за приемането ми за член на РЛК на любимия ни Пловдив, си позволявам да ви предложа някои инициативи, които бихме могли съвместно да организираме през 2017 г., а именно:

# Да настояваме чл. 34, т. 6 (изискването за свидетелство за съдимост при приемане в БЛС, което и без това е непременно условие за упражняване на професията) да отпадне като обидно и накърняващо достойнството на лекаря, а и съвършено ненужно (така и не се посочва какво следва, ако си осъден?); за членство в никоя друга съсловна организация – СБЖ, СБП и пр. не изискват свидетелство за съдимост;

# Да проведем ХХ юбилейни Чилови дни в с. Славейно, Свещено място на българската медицина (съвместно с МУ и УМБАЛ “Св. Георги”) – чрез научна сесия на 9 юни в УМБАЛ “Св. Георги” и тържество на 10 юни в Къщата-музей на проф. Чилов в с. Славейно, Смолянско, Свещено място на българската медицина;

# Да създадем към РЛК – Пловдив “Център за здравна и духовна култура” – за разпространяване на здравни знания и навици в училищата (като неразривна част от общата култура на човека) и на медицинска етика сред съсловието. Това има връзка и с обявяването на Пловдив за Културен център на Европа, както и с Кодекса за професионална етика (чл. 2 и чл. 60). Да привлечем за съдействие Община – Пловдив и Регионалния инспекторат по образование, които да предвидят средства за изнасяне на здравно-просветни лекции. Да се разкрие към сайта на РЛК секция “Здравна и духовна култура”, където да се публикуват книги и статии по темата; за целта съм готов да предоставя он-лайн текстовете на няколко мои книги (“Здравна азбука”, “Кратка история на медицината и лекарска етика”, “Онкологичните болести в България”, “Моя поклон приеми”, “Книга за българските хирурзи”, “Сняг в косите” и пр.);

# Да създадем звание “Лекар на Пловдив”, с което да удостояваме заслужили пловдивски лекари (съвместно с Общината и МУ – Пловдив).

Tags: ,

Comments are closed.