16 директори на РЗОК започнаха нови 3-годишни мандати след изтичането на предходните

Районни здравноосигурителни каси започнаха нови тригодишни мандати от 1 август 2009 г. след изтичането на предходните.

Изборът на директорите беше проведен законосъобразно при спазване единствено на разпоредбите на  Закона за здравното осигуряване и на Кодекса на труда, както и Правилата за избор на директор на РЗОК. Съгласно тези нормативни документи Управителният съвет на НЗОК обявява конкурси за заемането на директорските места в районните каси. Правилата и процедурата за провеждането им са идентични в цялата 10-годишна история на здравната каса. Длъжността може да бъде заемана единствено с конкурс, след който с избрания кандидат се подписва договор за срок от 3 г. Конкурсите се обявяват 2 месеца преди датата на изтичане на действащите договори на директорите. Толкова отнема процедурата на конкурса от обявяването му публично до фактическото влизане в длъжност на избраните ръководители.

За позицията в 12 от 16-те изброени районни здравноосигурителни каси като кандидати се явиха единствено настоящите им директори. В 14 от тези районни каси конкурсите, приключили на 27 юли, са спечелени от досегашните директори. Нови лица ще заемат длъжността в РЗОК Видин – д-р Владимир Вълчев, и в РЗОК Сливен – д-р Светослав Спасов.

Директори на РЗОК с 3-годишен мандат, започващ от 1 август – датата, на която изтича старият мандат на действащите договори, след проведените конкурси – при условията на пълна прозрачност и стриктно спазване на нормативната уредба, са:

РЗОК Благоевград – д-р Ангел Каркелев
РЗОК Бургас – д-р Мария Маврова
РЗОК Видин – д-р Владимир Вълчев
РЗОК Габрово – Захари Дошков
РЗОК Добрич – д-р Бисерка Пачолова
РЗОК Кърджали – Адлен Шевкед
РЗОК Монтана – Станчо Манчевски
РЗОК Перник – д-р Йордан Аризанов
РЗОК Пловдив – д-р Борис Джурджев
РЗОК Силистра – д-р Снежана Нончева
РЗОК Сливен – д-р Светослав Спасов
РЗОК Смолян – д-р Кузман Гелов
РЗОК Стара Загора – д-р Славка Йорданова
РЗОК Хасково – д-р Павлина Куюмджиева
РЗОК Шумен – д-р Йорданка Пенкова
РЗОК Ямбол – д-р Ирена Тошева

На 16 октомври 2009 г. предстои да изтекат договорите на директорите на районните каси във Варна, Разград, Русе, Търговище. Управителният съвет на НЗОК вече обяви провеждането на  конкурсите за директори на РЗОК в тези градове, спазвайки стриктно законите, с които се урежда процедурата за избор на директори на РЗОК.

Тригодишните договори на директорите на останалите 8 РЗОК – във Велико Търново, Враца, Пазарджик, Кюстендил, Ловеч, Плевен, София-град и София-област, изтичат по различно време в периода 2010 – 2012 г.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.