На вниманието на чл.-кор. проф. Стефан Костянев, ректор на МУ – Пловдив: Принос към духовността на МУ – Пловдив

Уважаеми професор Костянев,

Воден от обичта си към нашия роден Медицински Университет, Ви предлагам следното:

Към сайта на МУ – Пловдив да се обособи секция “Здравна и духовна култура”, където да се публикуват текстове относно лекарската етика и здравната промоция; тя да бъде достъпна и до пловдивските училища;

 

Да се търсят европейски и национални проекти за публикуване и разпространяване на текстове на автори от МУ – Пловдив на тези теми, особено – за здравна промоция и профилактика, в изпълнение на чл. 122 от Закона за здравето;

 

Да се възобнови дейността на създадения студентски “Клуб на отличника”;

 

Някои катедри и клиники да приемат имената на незабравимите наши учители-символи на висока етика и колегиалност:

Клиниката по пропедевтика да приема името на проф. Антон Митов;

Катедрата по микробиология – на проф. Елисей Янев,

Катедрата по патофизиология – на проф. Димитър Илучев,

Първа аудитория – на проф. Богоя Юруков;

Втора аудитория – на проф. Константин Чилов;

Трета аудитория – на най-големия съсловен герой д-р Стефан Черкезов.

За целта Ви предоставям текстовете на монографиите ми “Здравна азбука” (сертифицирано от МОН учебно помагало за здравна и сексуална култура) и “Кратка история на медицината и лекарска етика”.

Tags: ,

Comments are closed.