На вниманието на г-жа Мая Манолова, Застъпник на България: Измамите на некоректно фирми

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАСТЪПНИК,

(Нарочно употребявам тази чиста българска дума, вместо изкълчващата езика шведска чуждица Омбудсман; препоръчвам Ви да я въведете.)

Без да Ви правя комплименти, възхитен съм от Вашата неуморна деятелност в борба за Правдата. Това Ви го казах и на срещата ни в УМБАЛ “Св. Анна”.

Макар нито веднъж да не сте отговорили на писмата ми (вече поне 4), си позволявам да Ви обърна нимание върху следната възмутителна практика.

Безброй са некоректните фирми, които мамят сънародниците ни чрез мними сключвания на договори за построяване на къщи (Еурохауз), асансьори (Технос-2) и пр.; за немалко от тях излъчват предавания по “Господари на ефира”. Знаете как най-ловко се измъкват от материална и съдебна отговорност собствениците им, след като приберат наивно предоставените им пари: джиросват фирмите на някой безимотен несретник и така заличават следите си. Става въпрос за милиони откровено откраднати левове, подпомагано от собствената ни държава.

Толкова ли е трудно да се изкове закон за пресичане на подобни измами (и то – да влиза в сила със задна дата)?.

Бъдете здрава!

Tags: 

Comments are closed.