На вниманието на министър проф. Николай Петров: Допълнение към наредба 1039/2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 15 август 2005 г. създадохме и започнахме да отбелязваме Ден на Спасението, със съдействието на ВМА и подкрепени от МЗ, БЛС, БЧК, КТ “Подкрепа”, КНСБ.

С Решение 1039/20. 12. 2012; ДВ/28. 12. 2012 МС го официализира, но пропусна ритуала, затова той не се изпълнява прид всички ЛЗ в страната.

Затова Ви предлагам да внесете в МС предложение за следното

 

“Решение №… на МС

от…

ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Допълва Решение № 1039/20. 12. 2012, което обяви 15 август да ден за оказване на признателност към загиналите при спасяване на човешки живот – Ден на Спасението.

2. Денят на Спасението да бъде почетен с едноминутно мълчание, вой на сирени и звън на камбани на 15 август в 12 ч.

3. Държавните институции да издигнат българския национален флаг.

4.Предлага на общинските съвети да отбележат по подходящ начин почитането.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Като Ви благодаря за допълването на ритуала пред ВМА с включване на гвардейския духов оркестър и редовното Ви участие в оказването на почит към нашите самоотвержени сънародници, загинали при спасяване, вярвам, че и занапред ще съдействате за отбелязването на Деня на Спасението.

Въвеждането на ритуала за цялата страна ще бъде уникално за ЕС и ще въздейства в посока издигане на духовността на нашия народ и съсловието ни.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.