In Memoriam

Проф. д-р Фина Калоянова, 82-год., трудова хигиена, дългогодишен директор на Центъра по хигиена.

Проф. Петър Червенаков, 79-год., основател и дългогодишен ръководител на Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия и на Катедрата по хирургически болести при МУ – Варна.

Tags: , ,

Comments are closed.