Решение на УС на РК на БЛС

До: Г-н Румен  Радев

                             Президент на Р България

                                            

 

                             До: Председателят на 44 –то

                            Народно Събрание на Р България  

                     

 

                                            До: Б Л С – София

 

 

                                           До: Комисията по  здравеопазване

                                                 в 44-то Народно събрание

                          

                                           До: Комисията по бюджет и финанси

                                                 в 44-то Народно събрание

                          

                                           До: Комисията по труда и социална политика

                                                в 44-то Народно събрание

 

                                          До: Комисията по правни въпроси

                                                в 44-то Народно събрание

 

                     До: Депутатите от 16-ти МИР – Пловдив 

                                                в 44-то Народно Събрание                                                             

                                      /Доц.  Г. Йорданов ,  Д-р Джевджет Чакъров

                                       д-р Хр. Грудев/

 

                                         До: Регионалните колегии на БЛС в страната

 

    

 

Уважаеми Г-н Президент,

 

Уважаеми колеги,

 

Уважаеми  Г-да  Народни представители,

 

 

 

    УС на РК на  БЛС – Пловдив на свое заседание от 05 юли 2017г  разгледа моментната ситуация с догорния партньор РЗОК/респ. НЗОК/.

   Бяха разгледани случаите на насилие над  лекарите  зачестили в последните месеци, ограничените  бюджети и регулативни стандарти за изпълнителите на  медицински  дейности за  2017г.

   УС на РК на БЛС взе решение да вмени  на лекарите от гр. Пловдив, членове на 44-то НС да предприемат стъпки   за промяна  на Закона за бюджета  на НЗОК, ЗЗО и Проблемът с Арбитражите.

   Предложенията да бъдат изпратени на горните комисии, както и на  Президента  на Р България.

   При старта на Здравната Реформа на 01 юли 2000г в ПИМП  стартирахме с термина ”Избор на личен лекар”, а не здравно-осигурено лице.

   От 01 октомври 2004г от списъчният състав на ОПЛ-та отпаднаха здравно-неосигурените лица и тяхното обслужване бе прехвърлено на центровете за спешна медицинска помощ и Лечебни заведения за болнична помощ.

   За пореден път констатирахме, че Здравна система е неадекватно финансирана и че нормативната база не е финансово обезпечена.

    Във връзка с това   изразяваме следното становище:

  1. 1.      Фондовото здравеопазване е на солидарния принцип и настояваме държавата да изпълни своите задължения, а именно доплащане на 4% на ангажимента и към НЗОК. Ние настояваме за реален контрол от страна на пациентите на техните вложения, но той е възможен само при индивидуална партида на осигурените лица.

Вменяваме на  народните представители в 44-то НС, членове на РК на  БЛС – Пловдив- доц.Г. Йорданов,  д-р Джевджет Чакъров и д-р Христо Грудев да предприемат стъпки за промяна на Закона за  здравното осигуряване, Закона за бюджета на НЗОК и Проблемът с Арбитражите.

 Всички осигуряващи се на 8% да имат индивидуална партида в НЗОК с натрупване, непрекосновеност,  право на унаследяване и възможност за преостъпване на нуждаещи се над осигурителния праг на държавата. Убедени сме, че само с индивидуални партиди е възможен контрол от страна на здравно-осигурените лица и изпълнителите на медицински дейности обвинявани в годините за източване на НЗОК ще бъдат оневинени.

  1. 2.      Промяна в Закона на бюджета на НЗОК –парите за  здраве да се събират от НЗОК.
  2. 3.      Настояваме  за изплащане на надлимитната дейност за 2015 и 2016г.
  3. 4.       УС категорично заявява, че ако в тримесечен срок не се предприемат стъпки за законодателни промени ще инициираме подписка за Референдум на здрвната система.

 

Правото на избор на лечител от страна на ЗОЛ не съществува към         настоящият момент с ограничени регулатвни стандарти и бюджети.

 Настояваме за срещи с парламентарно представените групи за изчистване на неяснотите по поставените по-горе въпроси.

 

 

 

 

 

13  юли 2017г                      Председател на РК на  БЛС – Пловдив

Пловдив                                    Д-р Г. Кръстев

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.