Болничната реформа: Впечатляващи намерения, а подплатени ли са финансово и кадрово

Новото ръководство на МЗ оповести своите реформистки планове в почивните дни непосредствено преди националния празник 22 септември. Намеренията му наистина са впечатляващи; и ако те се осъществят, най-после ще бъде извършена решителна реформа в блатясалата и агонизираща от дълги години болнична помощ: обособяване на “евроболници” (каквото и да означава това понятие, защото то липсва в ЗЗ и ЗЛЗ); преструктуриране на много общински лечебни заведения от болници за активно лечение в болници за рехабилитация; преминаване на отчитането към НЗОК от клинични пътеки към диагностично-свързани групи (ДСГ).

Разработват се серия от промени в съответните здравни закони, които ще бъдат внесени, по уверенията на Министър д-р Божидар Нанев, в началото на м. октомври и ще влязат в сила още от м. януари 2010 г. Предвижда се и включване на частните здравни фондове. Няма да има Медицински инкпекторат, а Агенция за акредитация и медицински одит към МЗ (впоследствие тя ще стане самостоятелна институция). Тази агенция – а не НЗОК – ще контролира изпълнителите на медицински дейности. 

Остават обаче няколко много важни въпроса за решаване:
 – Финансовото обезпечаване на това наистина впечатляващо революционно болнично преустройство, на ДСГ и на софтуера за тях;
 – Кадровото му обезпечаване – подготвяне на млади специалисти (чрез осигурени и финансирани от държавата клинични ординатури!!);
 – Оборудване на болниците с най-съвременна медицинска техника (вкл. лапароскопска) – защото тя е наистина европейска, т. е. ефикасна, по-достъпна и приемлива от пациентите, а и далеч по-евтина от конвенционалната;
 – Не на последно място – етичните проблеми на съсловието, възникнали заедно с меркантилизирането, т. е. дехуманизирането на хуманната медицина, сиреч – деонтологията: милосърдно отношение към пациентите и уважение към колегите.

Състав на Комисията по здравеопазване при 41-то НС, която ще подготви за приемане от Пленарната зала на законопроектите:

Председател – д-р Лъчезар Иванов; зам.-председатели – д-р Ваньо Шарков, д-р Евгений Желев и д-р Пламен Цеков; членове – д-р Анатолий Йорданов, доц. Геновева Алексиева, д-р Даниела Дариткова, д-р Джема Грозданова, д-р Красимир Петров, д-р Красимира Симеонова, д-р Митхад Табаков, д-р Нигяр Сахлим, д-р Хасан Адемов, Бисерка Петрова, Валентина Богданова, Десислава Атанасова, Ирена Соколова, проф. Станислав Станилов, Цвета Георгиева, Янаки Стоилов.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.