На вниманието на чл.-кор. проф. Стефан Костянев, ректор на Медицински университет – Пловдив: Комплекс Вътрешни клиники, “Професор Богоя Юруков”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

 

Във връзка с повишаване духовността в здравеопазването, Ви предлагам да увековечим славното име на “Човека-Институт” проф. Богоя Юруков, който е най-активният от учредителите на нашата любима родна Алма матер, създател на 5-6, ако не и повече катедри и виден български интернист.

Конкретното ми предложение е 3-те Вътрешни клиники да бъдат символично обединени в

 

Комплекс Вътрешни клиники

“Проф. Богоя Юруков”

И на фасадата им да се постави и тържествено да се открие (при отбелязване 120-год. на проф. Чилов) съответната масивна плоча.

Tags: , ,

Comments are closed.