24 ноември – Ден на св. Екатерина и на УНСБАЛ “Св. Екатерина” – няма други като тях

Първата болница у нас, която реши да отбелязва като свой празник именния си ден, е УНСБАЛ “Св. Екатерина”. Нейните специалисти напълно го заслужават: тяхното високоспециализирано изкуство й донесе единствената в България престижна Награда и сертификат за европейско качество на Европейската бизнес-асоциация.

Има защо: работещите тук 83 лекари годишно извършват почти 44 000 амбулаторни прегледа и хоспитализират близо 10 000 души (при 139 легла, чиято използваемост е 90%) и извършват над 3000 сърдечни и съдови операции.

За първи път у нас в тази болница са извършени редица дейности:
# успешна оперативна корекция на дисекация и/или аневризма на гръдната аорта (1984);
# пластика на митралната клапа (1997);
# операция на “биещо сърце” (2000);
# имплантация на stentless клапа (2000);
# ендовентрикуларна пластика на лява камера (2002);
# имплантация на система за механична циркулаторна поддръжка (2002);
# имплантация на stend-graft (2003);
# реконструктивна оперативна корекция, запазваща аортната клапа (2003);
# Cox Maze procedure (2003);
# oперативни корекции на фибрилиращо сърце при високорискови пациенти (2003);
# SAVE procedure (2008).
УНСБАЛ “Св. Екатерина” все още е единственото лечебно заведение у нас, в което рутинно се извършват сърдечни трансплантации (16 от 2003 г. насам). Трябва да се отбележи отличното взаимодействие с колегите от ВМА и болница “Александровска” при експлантацията и транспортирането на органите. Само тук се прави карта на сърдечната дейност с помощта на кардионавигационната система NOGA; извършват се “хибридни” едноетапни операции – разширения, стеснения и други дефекти на кръвоносните съдови; реконструкции на висцералните съдови. Уникалността на кардиохирургичната клиника се допълва и с това, че тя участва в програмата за бъбречни трансплантации заедно с колеги от УМБАЛ “Александровска”.
Защо тук винаги е пълно с пациенти? Защо името болница “Св. Екатерина” толкова силно привлича тях и близките им, преизпълнени с вяра, надежда и доверие?

На първо място – поради изградената и стриктно спазвана стройна организация. Веднага след записването му, всеки пациент получава номер с точно отбелязан час и указание за кабинета и специалиста, който ще го прегледа там. В чакалните е приятно: още с първите застудявания се пуска парното; лете работи климатикът. Няма и минутка закъснение от уреченото време. Никъде няма и смръщени хора, които да го гледат строго, и то не в очите – а в ръцете. Цари не само ред и дисциплина, но и Любов към болния човек. Ала единствено с отношение не става… Трябва и висока квалификация на персонала, и съвременна апаратура, с която той да разполага и работи. Всичко това го има гарантирано в “Св. Екатерина”!   

Зав. ДКБ е д-р Клавдия Патрикова – прелестна не само с красотата, но и с диагностичната си точност; това се дължи и на единствения в България ехокардиограф Vivid-7. Тук идват и солидни заети мъже, които си правят профилактични прегледи и в лабораторията, кабинетите по електрофизиология, функционален стрес и ултразвукова Доплер-диагностика; всеки от тях си има електронно досие.

Клиниката по кардиология от дълги години се ръководи от националния консултант по кардиология доц. Юлия Джоргова, лекар на България. Заедно с доц. Божидар Финков тя е доайенът-класик на българската инвазивна интервенционална кардиология. Тук се извършвт ангиопластика със стентиране на коронарни лезии, отпушване на запушени коронарии с микрокатетри, стентиране на стеснени мозъчни, бъбречни и периферни артерии, интракоронарна ултразвукова диагностика, имплантиране на стволови клетки директно в миокарда, ендопротезиране (имплантиране на стент-граф на дисекирана аорта), имплантация на кава-филтър, на временни и постоянни пейсмейкъри, на автоматичен кардиовертер, на интрааортен контрапулсатор. Извършват се най-много коронарографии в България, а 16-срезовият компютърен томограф изследва за секунди сърцето, всички артерии и органи.

Клиниката по сърдечна хирургия се ръководи от доц. Боян Баев. Тук работят още доц. Димитър Петков и д-р Румен Илиев.

Годишно в нея се извършват над 1400 операции (половината от всички сърдечни операции в България!). извършват се операции на сърце и големи съдове, аортно-коронарни байпаси, пластики и протези на клапи, корекции при аортни дисекации, сърдечни трансплантации, т. нар. изкуствени сърца, корекция на вродени сърдечни малформации.

Клиниката по съдова хирургия от дълги години е оглавявана от националния консултант проф. Тодор Захариев. Той и неговият екип извършват над 1000 интервенции годишно: извършват операции на сънни артерии, на коремна аорта и аневризмите й, емболектомии, протезиране на артерии и вени, съдови анастомози при бъбречни транплантации.

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е ръководена от доц. Георги Царянски, клиничната лаборатория – от доц. Васил Каменов, микробиологичната лаборатория и болничната хигиена – от д-р Вера Табакова.

Главна сестра е слънчевата и хубава Екатерина Карастоянова, под чието вещо и сърцато ръководство се трудят 208 специалисти по здравни грижи.

Приемът на пациенти е свободен – както със, така и без направления. Записването става в съответния сектор на тел. 9159-413, 419, 590, 663, 774; както и на 0700-12-131. Също и по интернет – попълва се бланката на e-mail: admission_desk@uhsek.com Тя се намира в сайта на адрес www.uhsek.com.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.