XVI ден на българския лекар

За XVI пореден път българското лекарско съсловие ще отбележи своя професионално-съсловен празник.
 Той се отбелязва от 1994 г., когато предложихме на тогавашния УС на БЛС (председател д-р Димитър Игнатов) да създадем Ден на българския лекар на 19 октомври, Деня на св. Иван Рилски Чудотворец, а него – за наш патрон. Мотивите ни: след като той е най-великият български светец и небесен покровител на нашия народ, нима добрият лекар не е най-стойностният член на обществото и земен покровител на пациентите си, на хората, които са му доверили своето здраве и живот? Нима лекарската професия не е най-важната, но същевременно и най-напрегнатата, най-отговорната и същевременно – най-рисковата за здравето и живота на тези, които я упражняват?!

Доказателство: д-р Стефан Черкезов и десетките колеги (вече съм издирил над 100!), които са загинали при изпълнение на служебния си дълг. Да не говорим за другите, които са разбили здравето си и дори са се инвалидизирали поради напрежението, острия и хроничен стрес и огромната отговорност, които изпитват при извършването на тежки операции и други дейности.
 Благодарни сме на колегията, която прие нашата идея и започна да я прилага – първоначално колебливо, но вече – с открита радост. Без подкрепата на съсловието този празник нямаше да се наложи.

Нашият патрон преподобни св. Иван Рилски Чудотворец е роден около 876 г. в с. Скрино, в Осоговската планина край река Струма. Десетилетия той вдъхва кураж и вяра на хората и ги лекува с билки и молитви, затова са го нарекли още преживе Чудотворец. създава Рилския манастир. Почива на 70-годишна възраст през 946 г. Погребват го в пещерата край него, в която е пребивавал и лекувал цял живот. След 50-60 години, на 19 октомври, отварят гроба му, за да пренесат мощите в Средец (София) и виждат нетленно и благоуханно тяло. Тогава го провъзгласяват за светец и датата става неговия паметен Ден; а от 1994 г. тя е и нашият професионално-съсловен празник.

Честито на лекарската колегия и за много години!

И дано Бог и св. Иван Рилски Чудотворец да закрилят вас, семействата и пациентите им! Желаем ви крепко родопско здраве и дълголетие!

Tags: , ,

Comments are closed.