Прочетено, чуто

“Здравно-осигурителната каса би трябвало да се нарича “Здравно-лимитираща”. Тя е инструмент за намаляване заплащането в болниците. Днес България е с най-ниска средна продължителност на живота и най-висока детска смъртност; два пъти по-висока от смъртността в ЕС! (Ще си позволим да коригираме колегата – дори три пъти!, бел. Т. Н.) А качество не може да се постигне с лимити. Трябва да премахнем монопола на Здравната каса и център на здравеопазването трябва да стане самият пациент.”

Д-р Стойчо Кацаров, “Хоризонт”/14 юни

 

“Моделът исконно е сгрешен! С превалиране на търговията над медицината. Всеки говори за търговия – печалби, загуби, но не и за здравето на хората. Нека си има частни болници, колкото искат, но те да работят по свой регламент, без да работят с монополната Здравна каса.”

 

Д-р Станимир Хасърджиев, БНТ/19 юни

 

Обсъждане. Че нали точно тези становища изразявахме чрез в. “Български лекар” още преди фалстарта на престъпната т. нар. “здравна реформа” тип “Костов – Семерджиев”? Нали още тогава (1998) протестирахме срещу монопола на НЗОК, издигането на парите в култ в здравеопазването и неговото брутално меркантилизиране чрез регистрирането на всички ЛЗ по Търговския закон? Тогава кой ни чу?

 

Хх

 

“Човек, който не пие и не пуши, предизвиква въпроса: дали не е гад?”

 

Антон Чехов

Tags: , , , , ,

Comments are closed.