На вниманието на УС на БЛС: Предоставяне на “Чилови дни” на разположение на УС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955) е, без съмнение, един от най-стойностните наши лекари, образец на висока квалификация и медицинска етика и морал. Написал е над 250 научни труда във всички области на вътрешната медицина – кардиология, пулмология, гастроентерология, ендокринология, хематология, нефрология, дори паразитология и нутриология; създател е на българската клинична лаборатория.

През 1998 г. в негова чест и за ознаменуване на делото му инициирах емблематичните “Чилови дни” и ги създадохме, с подкрепата на тогавашния УС на БЛС, Община и Окръжна болница – Смолян; през 2005 г. обявихме неговото родно село Славейно (в което се намира единствената Къща-музей на лекар в България и от което са произлезли още 80 лекари) за “Свещено място на българската медицина”. Оттогава досега всяка година, през м. май, провеждаме, с подкрепата и участието на МЗ, БАН, СУБ, Медицинските университети в София и Пловдив и домакините от с. Славейно, вече 21 пъти тези “Чилови дни”, като със създадената още в началото Награда “Проф. Чилов” удостояваме изтъкнати наши академици и професори-клиницисти.

За съжаление, по необясними субективни причини, вероятно породени от егоцентризъм и ревност, от 2003 г. РЛК – Смолян започна да организира през есента свои алтернативни “Чилови дни” и да раздава Награда със същото име, което си е присвояване на интелектуален продукт. Всичко това: да има дубликат и на проявата, и на Наградата, и то – с еднакви имена, беше унизително и неприятно за организаторите и лауреатите ни и недостойно спрямо паметта на проф. Чилов, който никога не е плагиатствал и не си е приписвал чужди заслуги. Странният мотив на тогавашния председател на БЛС беше: “Чилов е наш (т. е. от Смолянско), затова само ние ще си организираме тези “Чилови дни”. Напразни останаха нееднократните ни предложения до председателите на БЛС и на РЛК – Смолян, приподписани от тогавашния ректор на МУ – София акад. Вл. Овчаров и председателя на СУБ акад. Дамян Дамянов: да ги организираме заедно. Наша страна в този абсурден спор заеха и председателите на ЦКЛЕ – д-р Цв. Данев и д-р Петко Загорчев, но също безрезултатно.

Това ненормално положение продължи няколко години, докато накрая Кметството на с. Славейно официално обяви, че признава само оригиналните “Чилови дни”, организирани от създателя им. Тогава смолянските колеги си създадоха свое регионално мероприятие – “Чилова академия”, което провеждат по най-странен начин – с коктейл в Пампорово, без дори да посещават Къщата-музей и да се поклонят пред гроба на Чилов; с едноименната Награда пък удостояват дори патоанатоми и директора на местната РЗОК; които не са интернисти, не са написали дори един научен труд, но пък явно са приятели на един местен фактор; макар това да е явно девалвиране на отличието.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С цел прекратяване недостойното отношение към живота и делото на проф. Чилов, Наградата “Проф. Чилов” и автентичните “Чилови дни”, които през 1998 г. създадохме заедно с БЛС и извадиха от забравата и популяризираха този велик медик, както и във връзка със започнатото от новото ръководство на БЛС морално и духовно обединение на съсловието, ви отправям следното предложение:

 

# Предоставям на УС на БЛС правото да организира, както намери за добре, тези наистина емблематични “Чилови дни”, станали известни в цялата страна, като се надявам регионалната “Чилова академия” да се слее с тях.

# Не предявявам абсолютно никакви условия относно авторско или интелектуално право върху тях!

Великият българин и медик проф. Чилов е наизмеримо по-важен и стойностен от която и да е персона; той е един-единствен за цялото ни съсловие и не бива повече да бъде разделян!

 

Надявам се предложението ми да бъде прието, а РЛК – Смолян да бъде убедена в неговата съсловна и морална целесъобразност и също да го одобри. Така и 3-те основни пункта на съсловната ни духовност ще бъдат собственост на БЛС: патронът ни – небесният закрилник на нашия народ св. Иван Рилски Чудотворец, образецът на високата квалификация и човеколюбието проф. Чилов и на всеотдайността и жертвоготовността д-р Ст. Черкезов. Щастлив съм, че създадох тези символи и празници и ви благодаря, задето ги подкрепяте и чествате.

 

Бележка. Предвид вероятното предстоящо провеждане на регионалната “Чилова академия”, на която несъмнено ще бъдете поканени, ви предлагам не само да я посетите, но и да проведете едно първо и историческо работно-символично заседание на УС на БЛС в нашия Ерусалим – Къщата-музей “Проф. Чилов” и да се поклоните на лекарския Божи гроб – гроба на проф. Чилов в двора ѝ, в Свещеното място на българската медицина с. Славейно; там би могло и да бъде обявено въпросното единение на двете конфузно алтернативни прояви – противопоставяне, за което МЗ, БЛС, БАН, СУБ, с. Славейно и лично аз не носим никаква вина.

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.