Семинар в УМБАЛ „Св. Анна“-София

В УМБАЛ „Св. Анна“-София АД  се проведе семинар посветен на балонната дилатация при пациенти с хронична тромбемболична пулмонална хипертония. Като гост лектор и оператор бе поканен водещият световен  специалист в областта Проф. Хирото Шимокавахара от Окаяма,  Япония. Семинарът се проведе в клиниката по кардиология на УМБАЛ „Света Анна“ София в присъствието на именити наши кардиолози, кардиохирурзи и специалисти по образна диагностика.

Всичките 7 процедури при общо 5 пациента, бяха проведени на 4 и 5 април от доц. Васил Велчев и Проф. Шимокавахара. Както стана ясно при дискусията с Проф. Шимокавахара и Доц. Велчев този тип интервенции трябва да се провеждат в няколко последователни сесии през интервали от 1-2 месеца и би могло да се достигне до нормализиране на наляганията в белодробната артерия.  Процедурите, които са уникални за България са минимално инвазивни и изискват достъп през централен венозен съд на бедрото или шията.

Същността на процедурите се изразява в последователна балонна дилатация на разклоненията на белодробната артерия. Процедурите се повтарят до значително подобряване или изчезването на симптоматиката придружено с нормализирането на наляганията в десните сърдечни кухини и белодробната артерия.

Tags: 

Comments are closed.