Висше държавно отличие за проф. д-р Цекомир Воденичаров, ДМН

На церемонията проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн бе отличен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие за заслугите му за развитието на медицинската наука и за утвърждаването на факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование.

Предложението за високото отличие за проф. Воденичаров беше идея подкрепена от инициативен комитет от 38 изтъкнати общественици и представители на медицинските, академичните и интелектуални среди, които аргументираха предложението за кандидатурата на проф. Воденичаров за присъждане на Орден „Св. св. Кирил и Методий“ със следните мотиви:

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн е основател и декан на първия Факултет по обществено здраве в България.

Той е създател на националната школа по обществено здраве и здравен мениджмънт.

По инициатива на проф. Воденичаров град София ще бъде европейска столица по обществено здраве 2020.

Той е инициатор за въвеждането на медицинската етика като базово познание при усвояването на лекарската професия.

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн се ползва с уважението и признанието на медицинската и академична общности.

Предложението на инициативния комитет беше единодушно подкрепено от Ръководството на Министерство на здравеопазването. На първото заседание на Министерски съвет през 2019 г. беше взето Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн с Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ с огърлие. С Указ № 13 Президентът Румен Радев удостои проф. Воденичаров със заслуженото отличие.

Tags: ,

Comments are closed.