“Затова ви бият…”

Колежка от един ДКЦ с горчивина ми сподели случка от практиката си.

Някаква пациентка дошла в кабинета й с искане /не молба, а именно – искане!/ да получи 3 дни болнични. Лекарката ѝ отказала, защото не виждала медицински причини. Тогава въпросната госпожа й се сопнала:

– Затова ви бият. Нека!”

УС на БЛС излезе с предложение ОПЛ да имат право да отписват от пациентските си листи хора, с които явно не могат да имат добър контакт и взаимно доверие, което е непременно условие за успешния диагностично-лечебен процес. Подобна идея сме предлагали неведнъж от страниците на в. “Български лекар”. Още повече, че никъде в НРД няма постановка за безотказно записване на здравноосигурени лица. Времената на социалистическия терапевтичен участък, съгласно който тогава наричаните “участъкови лекари” бяха задължени да “обслужват” всеки, живеещ в района му, отдавна отминаха, за добро или за лошо.

“Пациентът винаги има право!”, беше постулатът на тези времена, наложен от министър Ангел Тодоров.

Нека най-после и пациентът разбере, че лекарят също има право!

Tags: , ,

Comments are closed.