Д-р Иван Маджаров: “Основният пакет от медицински дейности трябва да бъде придружен с рамково договаряне за основни минимални цени”

“Категорично заявявам, че задължително основният пакет от медицински дейности трябва да бъде придружен с рамково договаряне за основни минимални цени, които трябва да бъдат осигурени на доставчиците на медицински услуги. Недопустимо е да се предлага отделни лекари – общопрактикуващи, лекари от специализираната медицинска помощ и отделни болници, да се договарят самостоятелно с много по-мощни от тях структури, каквито са застрахователните фондове.”

Това заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров след представянето на проекта за нов здравен модел. На дискусията присъстваха и зам.-председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов и главният секретар на съсловната организация д-р Стоян Борисов. Новият здравен модел предвижда частни застрахователни фондове да се конкурират със Здравната каса. Увеличение на здравната вноска не се предвижда – тя остава 8%. Пациентите обаче ще могат да избират къде да отиват парите им – в Здравната каса или в частен фонд. Проектът предвижда частните фондове да се конкурират с държавната здравна каса (НЗОК) и за основния пакет на лечение, който се покрива от задължителните осигурителни вноски. Предвижда се, че за да бъде лицензиран един фонд той да трябва да събере минимум 500 хил. осигурени.

“При условие, че всички застрахователи и Касата ще получават равна вноска, т.е. конкуренция по отношение на това – кой, какви пари носи на фондовете няма да има, явно се надяваме, че всеки застраховател, добре управлявайки своите средства, контролирайки разхода и това дали наистина е било необходимо даденото лечение, ще бъде по-ефективен от НЗОК и съответно ще може да предложи по-добри условия на своите пациенти. Това обаче не трябва да става за сметка на изкуствено занижаване и на сега ниските цени”, коментира председателят на БЛС и добави: “ Нали не си представяте, че може да осигурим по-добро качество като подложим доставчиците на медицинска помощ на още по-ниски цени дори от сегашните недофинансирани такива?”

Председателят на БЛС беше категоричен, че свободният избор на пациента кой да го лекува не може да бъде заместен от избора кой да финансира лечението му. “Това са неща, които не трябва да бъдат противопоставяни. Това е отстъпление от вече завоювано право на пациентите.”, добави д-р Маджаров.

Д-р Маджаров изтъкна, че все пак в предложената концепция за нов здравен модел има и нещо положително: “ Признава се, че пакетът, който твърдим, че се покрива с тази вноска и със средствата, които осигурява НЗОК е твърде обемен, твърде разширен и това, което очаквахме да се каже пред обществото – дано вече стане ясно – българските лекари, доставчиците на медицински услуги са принудени да осигуряват този пакет за своя сметка. Това е едно от положителните неща. Другото е, че заговорихме за конкуренция не само в лечебните заведения, но и за конкуренция при финансиращите органи.“, каза д-р Маджаров.

Председателят на БЛС припомни, че преди две години БЛС е изготвил система за оценяване на базата на коефициенти, нямащи нищо общо с обявяването на минимални базови цени. “Коефициентите служат за класифициране на тежестта на труда и на дейностите между самите изпълнители на медицинска помощ. Тази система сме я предоставили на Министерството на здравеопазването, тя е сложна, не може да се въведе за една година, но трябва да се работи и по нея”, завърши изявлението си председателят на БЛС.

Tags: , , , ,

Comments are closed.