Прекратяват договорите с НЗОК на лечебни заведения в Ловеч, Плевен и София

Санкции за над 500 000 лв. ще бъдат наложени на изпълнителите на медицинска помощ

Санкции за над 500 000 лв. ще бъдат наложени на лечебни заведения за медицинска полощ, лични лекари и зъболекари след проверката, която Върховната административна прокуратура (ВАП)

Санкции за над 500 000 лв. ще бъдат наложени на лечебни заведения за медицинска полощ, лични лекари и зъболекари след проверката, която Върховната административна прокуратура (ВАП) започна през юни месец, съобщават от прокуртурата. Целта на проверката е гарантиране на нормативноустановеното право на достъп до медицинска помощ.

Наложените санкции са в общ размер от 112 879.00 лв., като предстои допълнително налагане на санкции до 404 395.00 лв. Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705.11 лв.

В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“.

Проверката е реализирана на територията на цялата страна от длъжностни лица – контрольори от всички двадесет и осем РЗОК и длъжностни лица служители на НЗОК. Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), лечебни заведения за извънболнична дентална помощ (ИДП) и  лечебни заведения за болнична медицинска помощ (БМП). Общият брой на извършените проверки е 1 745.

В хода на проверката са констатиран 4 537 нарушения, сред които най-често срещани са нарушения, относно плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е закупена от НЗОК; нарушения на правата на ЗОЛ, като е поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса; нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти и др.

Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.

В резултат от проверката са предприети действия за санкциониране на виновните лица, а в някои конкретни случаи материалите от проверката са препращани за предприемане на действия по компетентност от други органи.

В хода на проверката на РЗОК-Велико Търново при един изпълнител на дентална помощ сключил договор с НЗОК са констатирани отчетени и заплатени дентални дейности, които не са извършени. Договорът на изпълнителя с НЗОК е прекратен и преписката е изпратена на Районна прокуратура-Велико Търново. При проверката на РЗОК-Пазарджик е установено неправомерно взети такси за избор на лекар/лекарски екип при приети здравноосигурени лица по спешност. Преписката е предоставена на вниманието на Изпълнителна агенция Медицински надзор за предприемане на необходимите действия.

Припомняме, че при започването на поверката, беше обявено, че тя дали здравно осигурените са плащали на болници и лекари, какви суми и на какво основание, когато оказаната медицинска или дентална помощ е по договор с НЗОК, съответства ли оказаната медицинска или дентална помощ на заплатените от нея суми, какъв е вида и какви са количествата на купените от болниците и вложени медицински изделия, за които НЗОК плаща напълно или частично. Обект на проверката бяха и договорите на болници и медицински центрове с други лечебни заведения за изпълнение на част от дейностите, по които имат договор с НЗОК, както и съответства ли дейността на изпълнителите на медицинска помощ с критериите за достъпност и качество, регламентирани в Националния рамков договор.

Tags: , , ,

Comments are closed.