На вниманието на УС на столичната РЛК: От СО ни отговориха за д-р Стефан Черкезов

Уважаеми колеги,

По повод писмото ни до СО (№ СОА-ГР94-4563-(1)11.09.19) получихме изчерпателен отговор, подписан от зам.-кмета Тодор Чобанов, в който, между другото, се казва следното:

“Писмено предложение до СОС за именуване и преименуване на общински обекти правят ръководствата на обществени, стопански, културни, неправителствени и др. организации, както и инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 20 души, формирани със съответната подписка. Предложенията се таксуват и със съответните общински администрации по местонахождение на обекта.”

Надяваме се да изпратите съответното предложение до новия ръководен състав на СОС.

Tags: ,

Comments are closed.