Владислав Горанов бе избран за председател на УС на НЗОК

На извънредно заседание на Събранието на представителите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бяха избрани четирима нови членове на Управителния съвет (УС) на институцията.

Това са Валентина Симеонова – зам.-министър на труда и социалната политика, Ивайло Московски – зам.-министър на транспорта, д-р Нели Нешева – главен секретар на МЗ и д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и ППИ” в Министерството на здравеопазването.

Те ще заемат местата на Антон Станков, д-р Анатоли Тачов, д-р Стоян Стоянов и д-р Красимир Мирев. Извънредното заседание бе свикано на основание чл. 10 от Закона за здравното осигуряване по искане на една трета от неговите членове.

Участниците в него изслушаха информация за хода на преговорите по Национален рамков договор 2010. Представители на Управителните съвети на БЛС и СЗБ изразиха позицията си по темата.

На заседание, проведено непосредствено след извънредното Събрание на представителите на НЗОК,  УС на НЗОК избра за свой председател зам.-министъра на финансите Владислав Горанов.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.