На вниманието на ЦКПЕ: Опазване и повишаване духовността на съсловието

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Вероятно и вие забелязвате неудържимото меркантилизиране и спадане на духовността в нашето съсловие, което отново трябва да заеме своето достойно място в обществото като стожер именно на висок интелект, морал, нравственост и човеколюбие.

Ето защо предлагам на вашето внимание следните инициативи, които като ЦКПЕ да предложим на УС на БЛС за обсъждане и евентуално одобрение, с цел опазване и повишаване духовността на съсловието ни, а именно:

# Създаване на Съсловен лекарски съвет, в който да влизат най-изтъкнатите наши професори, бивши и настоящи ректори, декани и национални консултанти, като консултативен орган към УС или поне към ЦКПЕ; подобна структура би могла да залегне в Устава на БЛС;

# Преиздаване на брошурата “Светейки на другите – изгарям” с допълнение на нови имена на колеги, починали по време на работа и спасяване на пациенти;

# Преиздаване на книгата “Кратка история на медицината и лекарска етика” и раздаването й на членовете на УС на РЛК и делегатите на Събора;

# Създаване на ново отличие – “Кръст на лекарската доблест”, с което да бъдат удостоявани колеги, проявили отчетлива професионална храброст и себеотрицание по време на работа (заразени от болестите на свои пациенти, пострадали от инциденти и пр.), дори и посмъртно – с цел оказване на признателност към тези медици и изтъкването им пред обществото; това несъмнено ще повиши и стойността на професията ни пред обществото;

 

# Проучване заболеваемостта и смъртността сред лекарите в страната с цел предпазването от нея или поне намаляването й;

# Поставяне на Паметна плоча пред Центъра по хигиена с имената на д-р Стефан Черкезов и други наши съсловни герои; понеже са много – тези имена може да бъдат изрязани на пейките там, а алеята да бъде назована “Алея на лекарите-герои”;

# Да изпратим, съвместно с УС, наше предложение до Столична Община да бъде възстановено името на д-р Стефан Черкезов на някоя столична улица или площад и открито на 15 август т. г., тъй като инертността в това отношение на СЛК е очевидна.

Tags: ,

Comments are closed.