Как МУ-Пловдив съдейства за изграждането на лаборатория за COVID-19

„Посветени на хуманността“ – с този девиз Медицински университет-Пловдив, оценявайки създалата се епидемична обстановка, с пълното съзнание за отговорността си към обществото и използвайки опита на специалистите си подпомага инициативата за създаването на лаборатория за специализирани тестове за COVID-19. Пловдивската общественост се вълнува основателно от изграждането ѝ, тъй като се очаква в нея да се диагностицират пациентите с COVID-19 в разгара на инфекцията.

В Закона за лечебните заведения е предвидено, че диагностична лаборатория се изгражда към лечебно заведение, а не към университетите, които имат образователна и изследователска, но не и лечебно-диагностична дейност. Това определя отговорността на УМБАЛ „Св. Георги” за строежа и логистиката на такава лаборатория.

Първите лаборатории в София, Стара Загора, Варна са създадени със Заповед на Министъра на здравеопазването и имат съответното разрешение да функционират от Националния оперативен щаб.  По тази причина и други университети и изследователски организации като СУ, ПУ, МУ и БАН, които разполагат с PCR апаратура, не могат да направят лаборатории за диагностика на COVID-19, тъй като това не е тяхна присъща дейност и няма как да получат разрешение за нея.

МУ – Пловдив използва експертните знания и опита на специалистите си и е подал на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив  концептуален проект за това как трябва да бъде изградена такава лаборатория, каква апаратура и реактиви са необходими за нейното ефективно функциониране. Очакват се доставките. Изискванията на Световната здравна организация са Лабораторията да разполага с определени помещения със специализирано обзавеждане и оборудване. В момента те се изграждат на територията на Клиниката по инфекциозни болести и всеки може да види докъде е стигнал строежът. Апаратурата, която е налична в МУ-Пловдив, също е PCR, но е затворена система, която не позволява въвеждането на теста за COVID-19. С нея правим други научни проучвания и тестове (за белодробни, кръвни, чревни и невроинфекции), но няма как да включим и тест за COVID-19, тъй като изискванията на производителите са за друг вид апаратура, която следва да се купи от УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив.

В областната управа и общината през последния месец нееднократно сме обсъждали възможността да се направи такъв тип Лаборатория. МУ-Пловдив изрази категорична готовност да подпомогне създаването й с експертни предложения за вида и броя на помещенията, обзавеждането, оборудването и персонала. Получихме разбиране и подкрепа от Областния управител, от Кмета на града, от Директора на РЗИ  и нейния екип (с който най-напред обсъдихме работните помещения) и от главния координатор на Експертния съвет по микробиология проф. д-р Тодор Кантарджиев.

Най-големият разход ще бъде специализираното оборудване – система за доказване на генетичните особености на вируса. Ние сме препоръчали закупуване на цялостна автоматизирана система, която дава възможност за изключителна бързина и обективност – само за 2 часа да се обработят няколко проби. Дали ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив ще се съобрази с това становище, е друг въпрос.

Ще подпомогнем диагностичния процес и с човешки ресурс. Гордеем се, че специалисти от МУ – Пловдив първи изявиха желание да работят в новата лаборатория. Осигурили сме лекари-доброволци от нашия ВУЗ, биолог от Лабораторията по вирусология  с ръководител доц. Мария Атанасова и специализант от друга университетска болница. Това ще позволи да оформим два работни екипа в лабораторията.

Голяма е активността и на някои наши студенти да помогнат в ограничаването на епидемията, убедени, че е морален дълг на всеки български лекар да бъде на предния фронт.

В допълнение на всичко това МУ-Пловдив стартира кампания за дарения в натура (маски, дезинфектанти, шлемове, ръкавици, костюми и др.) за работещите в Клиниката по инфекциозни болести. Първите дарения са вече налице. Доброволчеството, добронамереността и безмълвната работа, а не безпочвените хули и интриги са ръководните ни правила и обединяващи принципи в тази насока.

Сега е времето, когато с делата си доказваме защо сме избрали най-хуманната професия.

Проф. д-р Мариана Мурджева

Ректор
Медицински университет – Пловдив

Tags: ,

Comments are closed.