Д-р Ивон Кожухарова

Точно година след преждевременната й смърт, роднини и приятели на д-р Ивон Кожухарова събраха и издадоха томче нейни статии, фейлетони и пътеписи. Защото преживе тя не бе намерила кураж да го направи – което бе неоправдана скромност от нейна страна.

Защото д-р Ивон Кожухарова безспорно бе най-талантливото перо и най-яркото дарование в българската медицинска публицистика! Лекар, полиглот и блестящ музикант, тя бе преди всичко олицетворение на съвършен гражданин и публицист.

Само няколко реда могат да ви убедят, че тя бе и изграден писател:

“На зазоряване морето, още едва-едва проблясващо, се е сгушило като звяр. Мами те, защото и то е вечно и защото ще бъде след теб и след всички други след теб. Ужасно несправедливо: след теб ще остане и тъжното кафе, и онази вечна музика. Само ти си преходен.”

(в. “1000 дни”, 2 август 1992 г.)

Върхът в творчеството й, както и в бедната ни медицинска публицистика, остана онази великолепна статия-камшик в сп. “Отечество”, бр. 20/1989 г., която се разнасяше от ръка на ръка и се четеше като нелегален позив в онези мрачни времена: “Обвинявам онези, които години наред не издигнаха глас, за да защитят моя единствен по своята неповторимост труд. Обвинявам ги, че ме направиха уязвима. Че единствено на мен не ми дадоха право на свободна практика. Че ми отнеха професията. Че я приравниха с най-комерсиализираните услуги, без обаче да й дадат съответните облаги. Обвинявам ги, че ме обвиняваха и преследваха.

Но никога не говореха с мен. Никога не застанаха на моето място. Никога не се втурнаха с подкосени крака към нечия избухнала болка. Никога не разбраха на кого всъщност са призвани да служат. Никога не отстояваха принципи. Никога нямаха собствено мнение. Никога не ме защитиха. Никога не протестираха. Никога не си подадоха оставките.” 

Нима и днес горните редове не звучат актуално?!

Кой обаче да ги прочете и да се засрами от тях? Велможите в БЛС и Здравната комисия четат само банковите си сметки.

Колко ни липсваш днес, Ивон.

Д-р Димитър Димитров

Tags: , ,

Comments are closed.