Заповед на ректора, касаеща обучението на студентите

Ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков издаде заповед (РК 36 -526/15.04.2020 г.), с която  удължава до 13.05.2020г. срокът на неприсъственото, дистанционно (електронно, звуково или писмено) обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти.

Тази заповед изменя Заповед № РК36-379 от 06.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РК36-395 от 09.03.2020г., Заповед № РК36-437 от 16.03.2020г. и със Заповед № РК36-466 от 26.03.2020г.

Tags: ,

Comments are closed.