Проф. Мурджева: Важнa е ролята на клиничните имунолози в борбата срещу COVID-19

Денят на имунологията е повод за обединение на европейски учени

Денят на имунологията, който е отбелязваме на 29 април, е повод за обединение на европейски учени в представяне на постиженията в клиничната имунология пред обществеността. Това заяви проф. д-р Мариана Мурджева, която е ректор на Медицински университет-Пловдив и координатор на Експертен съвет по клинична имунология.

Този ден започва да се чества по целия свят от 2007 година. Тази година фокусът на Деня на имунологията е “Автоимунитет и автовъзпалителни заболявания и синдроми“.

Седмицата от 22 до 29 април беше посветена на първичните имунни дефицити (ПИД) – вродени заболявания на имунната система, които се проявяват с чести, хронични и рецидивиращи инфекции, както и с развитието на автоимунни и злокачествени състояния. В предишни години през тази седмица се организираха световни инициативи за подобряване на диагностиката, лечението и качеството на живот на хората с ПИД.

„Тази година ни изненада нова инфекция, но и разбрахме колко e важнa ролята на клиничните имунолози в борбата срещу световната пандемия – COVID-19. Въпреки че общественият интерес към здравните проблеми е голям, хората без научна подготовка често пропускат релевантността на имунологичните изследвания и открития. Искаме да подчертаем значението на имунната система и имунологичната дейност и необходимостта от информирането на обществеността и отделните пациенти, за да  се подобрят здравето и благополучието”, заяви още проф. Мурджева.

В България имунологичната общност е сравнителна малка, но обединена и компетентна. В българските медицински университети, университетски болници и други диагностично-лечебни заведения работят вдъхновени имунолози.

„Пожелавам на колегите успехи и неспиран стремеж към усъвършенстване. Нека бъдат здрави и убедени, че и този път човечеството ще победи поредната инфекция!”, съобщи още в свое обръщение ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

Tags: , ,

Comments are closed.