Всички лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осъществяват медицинска помощ при спешно състояние

Всички лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осъществяват медицинска помощ при спешно състояние на всяко лице, което се нуждае от такава. Това е разписано в заповедта на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев до директорите на РЦЗ, ЦСМП и болнични лечебни заведения в цялата страна във връзка със зачестили сигнали на граждани и в медии за откази на лечебни заведения да приемат болни в спешно състояние.

Болниците са длъжни да извършват възможния обем медицински дейности при спешни състояния независимо дали пациентът е потърсил лечебното заведение сам или с помощна на екип от ЦСМП и без оглед на здравноосигурителния статус, гражданството и адреса на пациента. Болницата, в която е постъпил пациента, е длъжна незабавно да извърши или организира преглед, изследване и диагностициране независимо от наличието или не на договор по съответната клинична пътека между болницата и НЗОК. При предлагане от екипа на Спешна помощ на хоспитализиране на пациента, на дежурния лекар в болницата се предават необходимите попълнени документи за пациента в съответствие с чл. 15 от наредба № 25 за оказване на спешна медицинска помощ.

При обективна невъзможност за осъществяване на необходимия обем дейности от болницата, ако състоянието на пациента позволява,болницата му осигурява своевременно превеждане и настаняване в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това, като задължително се прилага епикриза. Не се допуска транспортиране на пациент, ако това води до неоправдано висок риск за здравето и живота му. В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар е длъжен да отрази становището си в амбулаторния журнал, а относно пациенти, обслужени от екип на ЦСМП – и във „Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен екип”

Tags: ,

Comments are closed.