Архивите говорят… Пощенски картички на Българския Червен кръст

Пощенските картички, както и пощенските марки, намират приложение и в дейността на Червения кръст като част от неговите усилия да стигне до колкото се може повече хора по света.

Българският Червен кръст започва да издава „илюстровани пощенски карти” със сюжети от своята дейност по време на Първата световна война. Целта е да се наберат средства за подпомагане на ранените, както и на семействата на загиналите във войните.

Тази дейност е обмисляна сериозно в ръководните органи на Дружеството. Началото е осигуряване на необходимите материали. Фотографът Н. В. Сърнев е натоварен със задачата „да направи фотографически снимки от всички хранителни пунктове и санитарни влакове на Дружеството. Въпросните снимки трябва да представляват главно тяхното функциониране – обслужване на минаващите ранени и болни войници, както и други сцени от живота на хранителните пунктове санитарни влакове”.

Назначава се комисия в състав: „проф. Вл. Моллов- делегат на Дружеството при Първа Софийска дивизионна област, художниците подполковник Караюрданов – началник на полиграфическото отделение при Щаба на действующата армия, Иван Мърквичка, скулптура Лазаров и Борис Денев, която да избере репродукциите за пощенски карти на картини от войната, олеографии и гравюри с емблемата на Червения кръст”.

Във връзка със своя 125-годишен юбилей през 2003 г. Българският Червен кръст пусна в обръщение пощенска картичка, на която е изобразен митрополит Климент (Васил Друмев) – първият председател на националното дружество Червен кръст.

През 2008 г. бе издадена юбилейна пощенска марка на стойност 0,60 лв в тираж 20 000 бр. и пощенска картичка „130 години червенокръстки дружества в България” в тираж 950 бр. Проектът на изданията е на художника Тодор Ликов, който представя първото приложение на Женевската конвенция от 1863 г. на Балканите по време на Сръбско-българската война от 1885 г.

Годините и натрупаният през тях опит дават основание на Българския Червен кръст да използва изкуството на пощенско-филателни материали за издаване на различни по тематика серии картички и марки, свързани с негови благотворителни инициативи – в помощ на фонд „Милосърдие”, в кампаниите „Милост за самотните деца”, „Добрият дарява надежда”, „На сираче хляб не се отказва”… А това означава, че БЧК високо цени и използва оптимално възможностите на филателията като средство за популяризиране на хуманитарните си дейности. Дейност, която подсказва възможността за едно бъдещо задълбочено и сериозно проучване…

 

Лидия Маркова

(със съкращения)

Tags: ,

Comments are closed.