Изискването за денонощно присъствие на лекари в КП по болниците

На вниманието на Министър д-р Божидар Нанев
Копие: Зам.-министър д-р Валерий Митрев

Доколкото съм разбрал, болниците вече ще бъдат задължени да осигуряват денонощно присъствие на лекари за покриване на всички КП, по които те са сключили договори с НЗОК.

Намирам, че това изискване е необмислено, практически неизпълнимо и дори опасно за системата, просто защото е невъзможно за изпълнение – не само поради дефицита на достатъчно квалифицирани кадри, но дори и чисто физиологически.

Ако в 1 общинска или дори областна болница има само 3 лекари с дадена специалност, това ще означава нощно дежурство на всеки от тях през 3 дни. А ако са само двама?! Това ще означава дежурство през ден!! Кой нормален човек би издържал физически или психически на подобно зверско натоварване? Още повече, че съгласно Кодекса на труда, след 12-часово дежурство се полагат 24 часа почивка. Сам знаете, че далеч невинаги има толкова много болни, та да е необходимо подобно разхищение на квалифицирания лекарски труд.

Освен всичко друго, тази постановка ще изисква и много излишни допълнителни средства за финансирането на тези излишни дежурства (както сам казахте, те ще бъдат заплащани по 80-100 лв). 

Съвършено ясна стана опасността от рухване на тази постановка, а оттам – и непокриване на изискването от много болници, което ще бъде последвано от прекратяване на договорите им по съответните КП; това ще бъде в ущърб както на пациентите, така и на лекарите. Кому е нужно подобно пренапрежение на системата и съсловието, което те няма да могат да издържат?!

Най-рационалното разрешение на въпроса би била старата изпитана практика с 1 нощен дежурен лекар по болница, който при нужда ще може да повика съответния специалист, който да се редува с останалите си колеги на т. нар. “седмично разположение”.

Tags: , ,

Comments are closed.