Факултетът по обществено здраве празнува 25-годишнината си

25 години от своето основаване отбелязва Факултетът по обществено здраве към Медицински университет-София.

Най-младият,  но от ключово значение за българското здравеопазване факултет, се развива постоянно и в унисон с европейските тенденции в здравната политика и мениджмънт. Тази година предстои и официалното откриване на нова катедра, която ще добави още по-голяма стойност към образованието на младите специалисти във ФОЗ. Стратегическото развитие на факултета несъмнено е заслуга в огромна степен на неговите ръководители:

проф. Цекомир Воденичаров – основател и дългогодишен декан,

проф. д-р Сашка Попова – декан в периода 2009-2011г.,

проф. Магдалена Александрова – настоящ декан.

Tags: , ,

Comments are closed.