Алманах “Лекари-общественици”

Той излезе преди няколко години, под съставителството на доц. д-р Андрей Кехайов, специалист по хирургия, бивш председател на БЛС.

Алманахът е обемист, голям формат, близо 200 стр. В него накратко се описват имената и творческите и обществени биографии на лекари-общественици, депутати и държавници, председатели на политически партии, председатели и членове на постоянни комисии, агенции и други държавни институции, на синдикати и големи лечебни заведения. От него е видно, че лекарите, които са цветът на българската интелигенция, са винаги и будни граждани, деятели и визионери, движещи обществото напред.

Похвално би било алманахът, който отдавна е изчерпан, да претърпи ново допълнено издание, и то – още догодина, когато се очаква да бъде проведен Отчетно-изборният Събор; в съчетание с имената и дейността на най-бележитите ни професори и ректори. Съсловието трябва да отдаде заслуженото на най-видните си членове.

Tags: 

Comments are closed.