Къде отива задължителният членски внос?

На вниманието на УС на БЛС
Копие: Министър д-р Божидар Нанев

Съгласно противоконституционния чл. 3 от ЗСОЛЛДМ (бивш ЗСОЛС) всеки лекар трябва задължително да членува в една-единствена, изрично упомената и посочена от държавата (т. е., явяваща се казионна) съсловна организация, ако иска да упражнява професията си (дипломата за която тази организация няма никакви заслуги). Никъде обаче в този Закон не се упоменава за задължително събиране на членския внос. Казано е само, че УС на УС и съответните РЛК се разпореждат с материалните активи на организацията (разбира се, вкл. и с финансовите).

В много лечебни заведения съсловният членски внос се събира не от секретарите на дружествата, а по ведомост, от счетоводителките, при изплащане на заплатите – което е грубо финансово и съсловно нарушение! Причината: почти никъде няма активисти на БЛС, които да милеят и да работят доброволно, безвъзмездно, с радост за него. Това е истината: БЛС се превърна в мръсна дума за колегите. Причината е ясна: те не са получили нищо добро от него, а и предишните му авторитарни, политизирали (Игнатов) или приватизирали (Кехайов) го авторитарни председатели не само си мислеха, а и действаха по принципа на Людовик XIV: “Съюзът – това съм Аз!”. И защо не – при това мълчание на агнетата?

Не е тайна, че 30% от столичните лекари не желаят да си плащат членския внос, защото не са наясно за какво се изразходва той. Неколкократно сме публикували реплики по този въпрос. УС на СЛК на практика почти не функционира, защото някои от членовете му са влезли в пререкания с председателя не само по финансови, но и по морални проблеми. И какво от това? Авторитарните хора не се трогват от неудобни за тях въпроси – просто не им отговарят и ги подминават високомерно и самодоволно.

Така и до ден днешен не сме разбрали каква е заплатата, която председателят на СЛК си е самоопределил и наистина ли е похарчил цели 350 000 лв от свещения членски внос за закупуването на недовършен и необорудван апартамент в краен столичен квартал за офис (много е удобно: там никой няма да го търси!)?

Наистина, къде отива насилствено събираният членски внос от безропотните послушни (колко е удобно за новоизлюпените велможи!) лекари?

Ще получат ли в. “Български лекар” и неговите читатели най-после някакъв официален отговор на този елементарен въпрос?

Защото “Не парите, а само вярата в Бога може да изкупи греховете”, е казал Мартин Лутер. Никакъв членски внос не може да замести недоверието в БЛС от разочарованите, но, уви, толкова пасивни колеги.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.