Съболезнователен адрес по повод кончината на академик Николай Попов

Академичното ръководство на Медицински университет –Пловдив изказва най-искрени съболезнования по повод кончината на акад. Николай Попов.

Учителна няколко поколения лекари по дентална медицина, авторитетенучен, прекрасен лекар ивсеотдаен преподавател, акад. Николай Попов е неразривна част от историята наМУ –Пловдив.

За активната му дейност като учен и ръководител и за личния мупринос за издигане авторитета нанашата Алма Матер, акад. Попов е избран за Доктор хонорис кауза на Медицински университет –Пловдив още през 2005 година.

Основоположник на денталната имплантология в България и двигател на развитието на денталната медицина у нас, акад. Поповоставасветъл пример за достойно изживян живот,посветен на науката в името на хората.

Медицински университет –Пловдив изказва съболезнования на семейството, близките, колегите и на всички, които обичат и уважават акад. Николай Попов!

Дълбок поклон пред светлата памет на големия български учен!

ПРОФ. Д-Р Мариана Мурджева, ДМ, МЗМ, Ректор Медицински университет –Пловдив

Tags: , ,

Comments are closed.