Становище на Отделението за медицински науки при БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

Членовете на Отделение за медицински науки при БАН, което включва едни от най-изтъкнатите специалисти у нас в областта на медицината и здравеопазването, са крайно разтревожени за застрашителното развитие на пандемията от корона вирусната инфекция у нас и по света.

Вече над  43 милиона души са заразени в света и над 1 милион и 200 хиляди са починали , у нас – над 43,000 са заразени, от тях близо  2000 здравни работници,  над  2200   се намират на болнично лечение, близо 1150 са  починалите. Тези цифри ежедневно растат и прогнозите са наистина много тревожни, още повече, като се има пред вид и предстоящата грипна епидемия в края на годината. Огромно е отрицателното въздействие на  пандемията не само върху здравето на хората, но и върху социалния и икономически живот в страната.

Специално трябва да се обърне внимание на ранните и късни последици от една корона вирусна инфекция, които могат да засегнат всички органи и системи на човешкия организъм. За съжаление все още има хора, които не разбират или отричат голямата сериозност на тази пандемия и  създават много трудности в правилната, научно и практически  обоснована борба с нея.Това налага пълно обединение на усилията на цялото общество, на всички държавни, общински и други публични институции, на всеки трезво мислещ гражданин за борба с корона вирусната инфекция.

Наше професионално и морално задължение е да допринесем с нашия богат опит и експертиза за разбирането и овладяването на тази пандемия с  голямо здравно, икономическо и социално значение . Огромна е информацията, която всеки ден се появява и обновява в публичното пространство относно механизма на възникване на инфекцията, нейната диагноза и лечение и особено профилактика, която ние много внимателно следим и анализираме.

Данните, които съобщават най-големите световни центрове занимаващи се с проблемите на инфекциозните болести в света каквито са СЗО, Центърът за контрол на заболяванията на САЩ, Европейският център за контрол на заболяванията, Университета Джонс Хопкинс,САЩ, Института Паул Ерлих, Германия и много други, категорично предлагат мерки и подкрепят политиката за ограничаване на пандемията чрез:

  • въвеждане на различни по характер и размер карантинни мерки, съобразно локалното или национал но разпространение на инфекцията,
  • висока гражданска дисциплина и съзнание с носенето на маски на обществени места и очилата предписани за корекция на зрението, тъй като става въпрос за една въздушно-капкова инфекция,
  • спазването на социална и физическа дистанция, с ограничаване на масовите обществени мероприятия,
  • висока лична хигиена , особено с редовно миене на ръцете, тъй като вируса може да се задържа дълго време върху различните повърхности,
  • приемане на всички възможни средства за подкрепа на имунната система когато човек е още клинично здрав, с профилактична цел, за стимулиране на естествения, вродения имунитет,
  • ограничаване на социалните контакти, без необходима нужда,
  • активно спортуване на открито,
  • пълноценна храна, с преобладаване на плодове и зеленчуци.

 

Спазването на всички тези мерки, които до сега активно се предлагат у нас ,са единствените възможности за ограничаване на корона вирусната инфекция.Медицинската наука не разполага все още с нейното  специфично , причинно лечение , истински безвредна и ефикасна ваксина също е проблем на бъдещето . Това, което можем всички ние като общество и като отделни индивиди е,  да проявим  високо чувство на съзнание и дисциплина и да спазваме тези основни изисквани, с което да намалим тревожното разпространение на инфекцията и последиците от нея.

В това отношение много е важна ролята на институциите отговорни за контрола за правилното реализиране на тези мерки.Специално обръщаме внимание на мас медиите,тъй като от тяхна обективна информация, без внасяне на излишна паника и тревожност, зависи много поведението на обществото.  В този смисъл изразяваме нашата  подкрепа на водената политика от страна на Министерство на здравеопазването и Националния оперативен щаб, която е научно обоснована и единствено правилната към настоящия момент. Високо оценяваме активността на нашите колеги от другите звена на БАН, които с практическата си работа и компетентни изяви в мас медиите допринасят за правилното разбиране на корона-вирусната инфекция и справянето с нея.

 

Акад. Богдан Петрунов, акад. Владимир Овчаров, акад. Ваньо Митев акад. Дамян Дамянов, акад. Иван Миланов, акад. Лъчезар Трайков, акад. Николай Попов, акад. Петя Василева, акад. Радомир Радомиров, чл.-кор. Асен Гудев, чл.-кор. Григор Горчев, чл.-кор. Иван Митов, чл.-кор. Йовчо Топалов, чл.-кор. Николай Петров, чл.-кор. Николай Цанков, чл.-кор. Олга Полякова, чл.-кор. Чавдар Славов.

 

27 октомври 2020г.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.