Библиография: “Симптоми и синдроми в хирургията и редки хирургични заболявания”

Тази обемна монография излезе преди години, под редакцията на проф. д-р Александър Атанасов и доц. Андрей Кехайов. Макар че тиражът ѝ е отдавна изчерпан, ще си позволим да я разгледаме накратко, защото е цяла енциклопедия, изключително ценна и полезна за практикуващите хирурзи.

Проф. Александър Атанасов е дългогодишен ръководител на Катедра по обща и оперативна хирургия при МФ на Тракийския Университет – Стара Загора, на който е бил зам.-ректор. С признати приноси в областта на ендокринната и гнойно-септичната хирургия. Автор на над 270 научни публикации, съавтор в учебни ръководства по хирургия.

Доц. Андрей Кехайов е възпитаник на МУ – Пловдив; с 2 мандата председател на БЛС, основател и президент на Медицинския форум на страните от Югоизточна Европа, специалист по хирургия и по здравен мениджмънт, преподавател във Факултета по обществено здраве при МУ – София.

В съставянето на монографията свой дял имат д-р Ени Лефтеров, дългогодишен началник на ХО в МБАЛ “Св. Иван Рилски” – Дупница, д-р Матей Попниколов от същото ХО, д-р Николай Попов и д-р Усама Зугейби, чуждестранни асистенти към Университетската ортопедична клиника в Монпелие и д-р Красимира Калинова, гл. асистент към Катедрата по оперативна и обша хирургия на МФ – Стара Загора.

Симптомите и синдромите са подредени по азбучен ред в отделни глави )свързани с шок, кръвопреливания, анестезия и реанимация; заболявания и увреди на перитонеума, оментума и мезентериума, панкреаса и чревния тракт; на тазовите органи у жената; на отделителната система; на главния и гръбначния мозък; заболявания на черния дроб и жлъчните пътища; на стомаха и дуоденума; остри абдоминални симптоми; синдром на резицирания стомах; симптоматология на остър и хроничен апендицит; болести на жлезите с вътрешна секреция; заболявания и травми на кръвоносните и лимфните съдове, синдроми на тестикуларни тумори и пр.

Проследени и накратко описани са десетки редки хирургични заболявания.

Нашето мнение е, че тази монография трябва да бъде преиздадена на български и английски език и разпространена сред хирургичната ни общност.

Tags: , ,

Comments are closed.