In Memoriam!

Няма, няма, няма край!! Боже, докога?!?

Декември 2020 г.:

 

Д-р Стоянка Секлемова, Отделение по хемодиализа, МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – Сливен;

 

Д-р Владимир Денчовски и фелдшер Панайот Ноцов, СМП – гр. Монтана;

 

Д-р Виолета Михайлова, 61-год. и

Д-р Радослав Паскалев, 64-год., и двамата ОПЛ от Павликени;

 

Д-р Марияна Попова, УНГ, ДКЦ-3, Плевен;

 

Д-р Горица Филипова, 61-год., ОПЛ – Лом, племенничка на проф. Ал. Чирков;

 

Д-р Горин Кирков, 66-год., рентгенолог, XVIII ДКЦ – София;

 

Д-р Лилия Маноилова, 64-год., интернист, пулмолог, зав. Второ ВО, МБАЛ – Свищов;

 

Д-р Саид Дауд, 56-год., хирург., “Дауд Медицински център” – Враца;

 

Д-р Йорданка Караджова, дългогодишен неонатолог в УМБАЛ – “Бургас”. Загуби битката с Ковид-19 на 81-год. възраст, като педиатър в Дом за медико-социални грижи – Бургас;

 

Още един колега от УМБАЛ – “Бургас”: д-р Живков РАДЕВ, хирург.

 

Д-р Ганка Андреева, 69-год., невролог, Добрич. Току-що оздравяла от първо заразяване с Ковид, се връща на работа, за да го прихване повторно от свой пациент, този път – фатално. Поклон пред изумителната самоотверженост на колежката!

 

Д-р Велин Карафезиев, 60-год., хирург, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив.

 

 

Януари 2021

 

Д-р Богдан Димитров, 84-год., психиатър, Велико Търново, дългогодишен главен лекар на Психодиспансера.

 

Д-р Тодор Тодоров, 71-год., пулмолог, дългогодишен главен лекар на Общинска болница – Нова Загора.

 

Д-р Йосиф Пенев, ОПЛ, Велико Търново.

 

Д-р Стефан Колев, кардиолог, Спешно отделение, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

 

ххх

 

Внезапно почина изтъкнатият наш кардиохирург проф. Владимир Данов, 62-год., дългогодишен зав. Клиниката в УМБАЛ “Св. Анна” – София.

 

Д-р Милко Тошков, родопчанин, лекар и създател на много хранителни добавки.

 

На 91-год. възраст си отиде чл.-кор. проф. Йовчо Топалов, основател и пръв ректор на ВВМИ, дългогодишен началник на Клиниката по военно-полева хирургия. Автор на над 550 научни публикации и съобщения, 41 оригинални оперативни техники и 13 рационализации в областта на сърдечната, гръдната и съдовата хирургия. Първи в България внедрява хирургичното лечение на аорто-артериални дефекти, пръв зашива травматично разкъсан бронх, извършва първата коронарна операция/1974, първата операция върху дъгата на аортата, първата тромбектомия при белодробна емболия/1980. Беше невероятно жизнен, енергичен, добронамерен, колегиален, духовит и великодушен

Бог да го прости!

 

 

 

Внезапно почина кардиохирургът проф. Владимир Данов, 62-год., дългогодишен зав. Клиниката в УМБАЛ “Св. Анна” – София.

 

Внезапно почина д-р Стайко Сарафов, 59-год., невролог, Клиника по нервни болести, УМБАЛ “Александровска”.

 

Ох, Господи, и двама колеги от Ямбол, с които сме работили на млади години:

 

Д-р Илия Цингов, 75-год., дългогодишен зав. Отделението по кожно-венерически болести. Беше невероятно общителен и добронамерен, всеотдаен, винаги усмихнат, скромен; обичаше бокса /лицензиран съдия/. Сбогом, Циги!!

 

Д-р Красимира Димитрова, 70-год., интернист. Неотдавна овдовя; сега – и ти ли, Краси?!

 

Бог да ви прости, милички мои!! Сърцето ми кърви за вас!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.