Анексът към НРД 2020-2022 вече е факт

БЛС и  НЗОК подписаха Анекса към НРД 2020-2022.

Документът регламентира в болнична медицинска помощ следните промени:

Отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до този момент.

Запазва се увеличението с 10 %  на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.

Запазват се и повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на  КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19) – 1200 лв.

НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската  и гръдната хирургия.

И още:

Увеличението средно с 10 % на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ от август тази година се запазва и през 2021 г.

Регламентира се поетапното въвеждане на електронното здравеопазване. Стъпка в тази посока е отпадането на тайминга при прегледите в ПИМП.

В СИМП се запазва увеличението от близо 10% на цените на първичните и вторичните прегледи. Като всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от НЗОК, след първия такъв при специалист.

Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85% от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка у нас. Разпредлението на тези средства ще става по сега действащата методика.

Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Tags: ,

Comments are closed.