Ценоразпис

Хирургът д-р Лазаров повика водопроводчика Гошо да му поправи повредения кран на чешмата. Гошо бръкна тук-там, притегна някакви болтове и взе от д-р Лазаров 15 лв за извършената работа.

По ценоразписа на битовите услуги.

След няколко дни доведоха водопроводчика посреднощ в хирургията със спукан апендицит. Д-р Лазаров му отвори корема и изряза фаталния израстък. Животът на Гошо бе спасен.

За положения извънреден труд касиерът на болницата начисли към заплатата на д-р Лазаров сумата от 80 стотинки.

По ценоразписа на медицинските услуги.

Извод. Не е важно какъв труд си положил.

Важното е какъв ти е ценоразписът.

Коментар на главния редактор. Тази моя миниатюра бе отпечатана последователно във вестниците “Стършел” и “Здравен фронт” през 1980 г.
 Т. е. – точно преди 30 години!!

Препечатвам я във в. “Български лекар” по повод подготвяното от МЗ за края на февруари остойностяване на лекарските дейности. (Макар че това отдавна би трябвало да бъде сторено от БЛС, който ни го обещава от 20 години; а и е длъжен да го стори, не само да събира членски внос! Между другото, тогавашният сътрудник на МЗ анестезиологът проф. Йордан Янчулев го “тъкмеше” 4-5 години, непосредствено след промените, но така и не го донатъкми…)

Впрочем, за миниатюрата “Ценоразпис” навремето получих строго мъмрене от тогавашното ръководство на МЗ. Бил съм подронвал престижа му… (Две години по-късно лично акад. Атанас Малеев ме уволни заради друга публикация – статията “Унижение през целия ден”, отпечатана във в. “Народна култура”, в която третирах същата тема: най-мизерното заплащане на лекарския труд в целия свят, както и предложение да бъде отменена ангелтодоровската забрана на частната лекарска практика, и трябваше да си вадя хляба като кофражист; но това е друга тема.)

Защо отново публикувам миниатюрата? Защото продължавам да се надявам ценоразписът ни да бъде поне уеднаквен с тарифата на битовите услуги…

Tags: , ,

Comments are closed.