In Memoriam!

Ковид-19 ни отне и младия д-р Стоян Бонев, ОПЛ, Кърджали.

Също – и проф. Емил Г. Бенов, създател на бронхологията у нас, обучил десетки пулмолози да я извършват. Беше на 88 години!

Внезапно ни напусна д-р Антони Антонов, 77-год., доайенът на педиатрите в Бяла Слатина, почетен гражданин и дългогодишен общински съветник.

Д-р Адил Кадъм, педиатър, Клиника по детска генетика към СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” – София. Толкова млада!! Ще я запомним с неукротимия дух, борбеността, настойчивостта за изграждане на Национална педиатрична клиника, чистата колегиалност и любовта към децата. Сбогом, Адил! Бог да те прости!

На 61-годишна възраст завинаги ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов. Той бе гл.ас. в катедра Неврология на Медицински университет-София, а 32 години от своя професесионален път отдаде на УМБАЛ „Александровска“.

Научната му дейност е високо оценена, за което свидетелстват три първи награди – на XII Национален конгрес по неврология, май ‘2011г., Самоков; на XV Национален конгрес по неврология, юни ‘2016г. и на XIX Национален конгрес по неврология, както и две международни награди – първо място на постер на екипа на Първия европейски конгрес по TTR-FAP, Париж, 2015 г. и на Втория конгрес по ATTR, Берлин, 2019г.

Д-р Сарафов разработва и въвежда селективна скринингова програма за изследване на носителство в засегнатите от транстиретинова фамилна амилоидоза семейства и програма за проследяване на асимптомните носители, които имат огромно практическо значение за ранната диагностика и ранното започване на лечението.

Поклон пред паметта му!

 

Проф. д-р Емил Бенов загуби битката с коварния вирус

Битката с COVID 19 загуби още един един лекар и преподавател – проф. д-р Емил Бенов.

Проф. Бенов посвещава в професията няколко поколения български бронхолози, той е всеотдаен лекар и преподавател, истински Учител, преминал с достойнство и благородство по своя богат жизнен път.

Проф. д-р Емил Бенов бе дългогодишен ръководител на Клиничния център по белодробни болести към Медицински университет – София. Той е ръководителят, който направи така, че Бронхологичното отделение в МБАЛББ „Св.  София“ ЕАД да е мястото в България, където могат да се извършват множество диагностични и терапевтични процедури, под локална и обща анестезия, на деца и възрастни, с флексибилна и ригидна техника. Той направи възможно тези техники да обособят и у нас новото направление в пулмологията – Интервенционалната бронхология.

Под негово ръководство израстнаха редица специалисти бронхолози, ръководили бронхологични звена в цялата страна. Проф. Бенов работеше така, че Бронхологичното отделение да е уникално за България и да обучава с успех лекари-специалисти не само по Пневмология и фтизиатрия, но и по Гръдна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение.

Проф. Бенов със своята инициативност работеше усилено за въвеждане у нас на най-съвременните диагностично-терапевтични методи в интеревенционалната пулмология, някои за първи път: фотодиагностика и фототерапия при белодробен карцином, ендобронхиална радиотерапия, Неодим-ИАГ лазерна терапия при формации в трахея и главни бронхи, стентиране на дихателните пътища, трансторакалната тънкоиглена биопсия при формации в белия дроб, плеврата и медиастинума и много други.

Поклон пред светлата му памет!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.