На вниманието на проф. Борис Богов, изпълнителен директор на УМБАЛ “Александровска”

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БОГОВ,

От името на Редколегията на в. “Български лекар” предлагам на 23-тите Чилови дни да удостоим с Наградата “Проф. К. Чилов” един посочен от Вас заслужил интернист от УМБАЛ “Александровска”.

Знаете, че чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955) е най-заслужилият български интернист. Дипломирал се във Виена, живял само 57 години, никой не е писал повече от него научни трудове по всички области на вътрешната медицина: по кардиология, пулмология, гастроентерология, ендокринология, нефрология, хематология, метаболизъм, нутрициология; създател на българската клинична лаборатория. По наше предложение преди години Клиниката по кардиология при УМБАЛ “Александровска” получи неговото име; също – и улица в кв. “Динабад”, но това е слабо известно.

Смятаме, че и Медицинската библиотека трябва да бъде назована на него, за да напомня на подрастващото съсловно поколение за този великан на българската медицина.

Бъдете здрав!

Tags: , , , ,

Comments are closed.