Новини за областните организации на БЧК

Продължават общите отчетно-изборни събрания на областните организации в цялата страна.

Областната организация на БЧК-Велико Търново проведе отчетно-изборното си събрание при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в страната.

Председателят на Областната организация д-р Бонка Попова представи дейностите за четиригодишния мандат. За изминалия период бяха отчетени: 50 593 подпомогнати лица по Оперативна програма за храни от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, 218 деца от социално слаби семейства, включени в програма „Топъл обяд“, 300 деца в риск, предоставени 930 топли обяда от БМЧК-Велико Търново по повод Деня на борба с глада, 3 314 бенефициенти с индивидуална помощ, 682 лица с хранителни и санитарни пакети и много други.

Делегатите единодушно избраха за нов председател на Областната организация д-р Галина Гарева –         зам.-директор по организационната и медицинската дейност на МОБАЛ „Стефан Черкезов АД“, и за зам.председател досегашния Митрополит Григорий – Владика на Великотърновската епархия. Събранието избра и новите членове на Областния съвет, Областната контролна комисия, делегати и подгласник за Общото събрание на БЧК.

Приети бяха Насоки за развитие на организацията през следващите четири години  и План за 2021 г.

БЧК-Търговище отчете своята дейност за четиригодишния мандат, като само през 2020 г. организацията е подпомогнала 13 735 лица по различни проекти и програми. Реализирани са дейности в подкрепа на уязвими групи и са провеждани обучения по знакови за БЧК теми.

БЧК-Търговище е укрепнала в организационно отношение и е затвърдил имиджа си в обществото.

Успоредно с големите национални програми, Областната организация е реализирала множество локални проекти, насочени към приемни семейства, жертви на домашно насилие, хора с ментални проблеми.

Общото събрание прие насоки за работа, календарен план за дейностите през 2021 г., както и бюджет, обезпечаващ финансово дейността на организацията.

За следващия мандат единодушно бе преизбрано ръководството в лицето на д-р Цветана Димитрова – председател, и Владимир Иванов – зам.-председател.

Tags: , , , ,

Comments are closed.