Нов компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“

С тържествен водосвет за здраве, отслужен от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, бе открит новият компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Лентата прерязаха министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ректорът на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р Силва Андонова.

На събитието присъстваха още проф. д-р Красимир Иванов, председател на Общото събрание на МУ-Варна, и областният управител на Област Варна г-н Стоян Пасев. Министър Ангелов се срещна и с ръководителите на клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. По-късно Ректорът проф. д-р Валентин Игнатов посрещна министъра на здравеопазването в МУ-Варна, където той проведе работна среща с академичното ръководство, а след това се срещна и със студенти от различни специалности.

По-рано при откриване на изключително модерния компютърен томограф проф. д-р Силва Андонова каза: „С откриването на този скенер ние за пореден път доказваме и продължаваме мисията УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна да бъде високотехнологична болница в полза на пациентите не само от Североизточна, а от цяла България.

Новият компютърен томограф предлага уникални възможности от една високотехнологична скенеграфска образна диагностика и селективна ангиография, метод, който помага както в спешната медицина, така и при диагностиката на много заболявания. Придобивайки тази нова и уникална за страната техника, ще можем и да обучаваме нашите студенти, специализанти и докторанти. Апаратурата е уникална с това, че е първият скенер с две рентгенови тръби, което дава възможност за много бърза скенеграфска диагностика, както и изследване на функцията в реално време.

Тази придобивка е както за пациентите, така и за лекарите, защото по този начин те се чувстват уверени, че работят с най-висококачествена апаратура и могат да бъдат в полза на всички пациенти, които прекрачат прага на болницата“. Новият компютърен томограф с два рентгенови източника е производство на фирма SIEMENS Healthcare GmbH, Германия. Апаратът има отлични образни качества с висока пространствена и контрастна мекотъканна разделителна способност. Разполага с широк отвор за пациента и висока максимална скорост на ротация.

Предимства на апаратурата са и възможността да работи с по-ниска доза и потенциал за намаляване на контрастното вещество, редукция на лъчевата доза при запазено качество на образите, изключително бързо сканиране – за 1 сек. сканира гръден кош и корем, възможност за 4D заснимане и за перфузия на цели органи – мозък, сърце, черен дроб, персонализиран скан на всеки пациент в зависимост от възраст, тегло и клинични показания. Скенерът дава възможност и за изследване в режим на двойна енергия за откриване на костномозъчен едем, получаване на виртуален безконтрастен образ след субтракция на контраста, определяне химичен състав на конкременти и изобразяване на уратните тофи при подагра.

Tags: , ,

Comments are closed.