ОПЛ – Стахановец?

С потрес научихме, че колега-ОПЛ от Благоевградско е имунизирал 70 души за един ден! Този подвиг бе съобщен по всички медии и даден за пример. И нито дума повече: кога е успял да разясни на хората какво ще им прави; получил ли е подписано от тях информирано съгласие; снел ли им е анамнеза – имат ли съпътстващи заболявания, податливи ли са на алергични реакции; изчакал ли е поне 15 минути след поставянето, за да се убеди, че не са се появили.

При сталинизма се поощряваше стахановското движение – да се работи колкото може повече, да се дава по-голяма продукция, без значение от стойността й. Забравихме ли другаря Живков: “Българско – значи висококачествено!”; “Качество, другари, качество…”?

Не, не е до присмех и каламбури, нито до отричане на опасностите, свързани със стахановското поведение в медицината. Тя не може да има нищо общо както с търговията, така и с политиката!

Comments are closed.