По залез слънце

От жителите на казанлъшкото село Ръжена, на което бях лекар, се открояваше един каракачанин-тракторист: с гръб- канара, ръце-лопати и винаги смръщено и недружелюбно облачно лице.

В лятна привечер на вратата на Здравната служба се потропа силно и настоятелно. Надникнах през прозореца и видях този Щерю. Носеше някакъв вързоп в ръце. Стори ми се, че е дете, разбира се – болно; за какво друго търсят доктора?

Пуснах го в кабинета. С неподозирана нежност човекът положи товара си на кушетката и разви тънкия чаршаф, с който го бе покрил. Там се размърда дребно същество, сега пък ми се стори пребито куче.

Гледаха ме угасващи, без никаква искрица очи на старица, съвсем изсъхнала, кожа и кости, цяла мумия.

– Това е мама – каза каракачанинът. – Можеш ли да й помогнеш, докторе?

Помага се на болен човек. Тук имаше умираещ.

По мълчанието ми разбра безпомощното й състояние.

– Бере душа, нали?

– Нали виждаш?

От канарата се откърти дълбока въздишка и по скулите му неочаквано потекоха едри като царевични зърна сълзи.

– Можеше и по-рано да ми я доведеш, нали? – скарах му се аз.

– Ами като не ще лекар? От месец се топи като свещ. Само това дума: “Татю ти ме вика Горе, време ми е”, и повече – нищо. Защо я слушах?

От вързопчето лъхаше на спечена пръст; така миришат раковоболните в последния стадий.

Щерю пак го обгърна като дете и си го понесе към къщи, където скоро щеше да спре да мърда.

Крачеше бавно и обречено.

Фигурата му трагично се открояваше на фона на кървавият залез, към който неусетно и безспирно вървим и се приближаваме през всеки от оскъдните 25-26 хиляди дни, дето милостивият Бог скъпернически ни е отредил, а ние ги мислим за неизчерпаеми и безкрайни.

Стрелна ме светкавица: а дали и нашите деца така ще ни носят на ръце, като скъпоценно вързопче, когато се стопим, преди да изчезнем завинаги от свидния Бял Свят?

И неусетно от гърдите ми се изтръгна онзи горестен вик-поплак на Дора Габе:

– Почакай, Слънце!!

Comments are closed.